Офіційні правила участі у рекламній Акції  ТЦ «FORUM LVIV»

під умовною назвою «Пакування подарунків»

(надалі – Акція)

 1. Організатор Акції:

Організатором Акції є ТРЦ FORUM LVIV (далі – «Організатор»). Місцезнаходження Організатора і адреса для кореспонденції: 79019 м.Львів, вул. під Дубом 7б.

 1. Тривалість та територія (місце) проведення Акції
 • Акція проводиться щоденно як постійнодіючий додатковий сервіс у ТРЦ Forum Lviv (далі – «Період проведення Акції») і складається з наступних етапів:

Етап 1 – відвідувачі ТЦ Forum Lviv здійснюють покупку на сумму від 300 грн. в період з 10:00 до 22:00 щодня в усіх магазинах торгового центру.

Етап 2Щодня з 10:00 до 22:00 на інформаційній стійці ТРЦ Forum Lviv, 1й поверх, відвідувачі показують чек на суму від 300 грн виключно в ТРЦ Forum Lviv , що підтверджується наявністю розрахункового документу (фіскальних або товарних, належно оформлених чеків) та отримують можливість безкоштовно запакувати придбаний товар у подарунковий папір зі стрічкою. Одна особа може отримати лише одне пакування.

 • Акція проводиться у ТЦ Forum Lviv за адресою: м. Львів, вул. Під Дубом 7Б (далі – «Місце проведення Акції»).
 1. Учасники Акції
 • В Акції можуть брати участь дієздатні громадяни України, яким на момент початку проведення Акції вже виповнилось 18 років. Учасники, яким виповнилося 14 років, але не досягли 18 років (особи з неповною дієздатністю) та обмежено дієздатні особи мають право брати участь в Акції лише з дозволу батьків або законних піклувальників.

УВАГА! Не визнаються Учасниками Акції та не можуть брати участь в ній власники та працівники Організатора та Замовника або представники орендарів (в тому числі, але не обмежуючись: власники брендів й обслуговуючий персонал магазинів ТРЦ Forum Lviv), власники та співробітники рекламних агентств, клінінгових, охоронних та інших організацій, причетних до проведення Акції та обслуговування ТРЦ Forum Lviv, а також безпосередні члени їх родин.

 1. Учасники Акції під час участі у Акції зобов’язуються:
 • дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
 • свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
 • не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність участі такого Учасника у Акції.
 1. Умови участі у Акції

Для того щоб взяти участь у акції, особі, що відповідає вимогам розділу 4 цих Правил, необхідно:

 • В Період проведення акції прийти на Місце проведення акції;
 • Здійснити покупку у ТРЦ Forum Lviv на суму від 300 грн в усіх магазинах торгового центру окрім Візового Центру виключно в ТРЦ Forum Lviv в період проведення Акції (щодня з 10:00 до 22:00), що підтверджується наявністю розрахункового документу (фіскальних або товарних, належно оформлених чеків)
 • Пред’явити чек на інформаційному пункті (1 поверх ТРЦ Forum Lviv), отримати анкету учасника Акції для реєстрації в Акції, повністю заповнити Анкету та надати її представнику на інформаційному пункті. Надати письмовий дозвіл на використання своїх даних (ПІБ, емейл, контактний телефон);
 •     УВАГА! Одна особа може отримати пакування лише одного подарунку.
 •     Працівник інформаційного пункту має право відмовити клієнту ТРЦ у пакуванні подарунку при здійсненні покупки на 300 грн у разі, якщо:

– вага подарунку перевищує 10 кг

– подарунок є великогабаритним

 1. Визначення переможця, вручення подарунків та порядок їх отримання
 • Надана послуга поверненню чи обміну не підлягає. Виплата грошового еквіваленту не допускається.
 • У зв’язку з тим, що вартість одного подарунку не перевищуватиме 300 грн, податок на доходи фізичних осіб та військовий збір на вартість подарунку не нараховуються та не сплачуються відповідно до ст. пп. 165.1.39 ПКУ.
 1. Інформування учасників Акції
 • Детальна інформація про Акцію, офіційні Правила Акції публікуються на сайті www.forum-lviv.com, також підтримка Учасників надається за телефоном +380442200670.
 • Телефонні переговори операторів Гарячої лінії Акції з Учасником Акції можуть реєструватися засобами технічної фіксації. Учасник своєю участю в Акції надає свою безумовну згоду на таку фіксацію.
 1. Права та обов’язки Організатора
 • Організатор Акції не несе відповідальність у випадку настання таких форс-мажорних обставин, як стихійні лиха, пожежі, паводки, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєвих змін у чинному законодавстві, яке діє на території проведення Акції, інші непідвласні контролю з боку Організатора Акцій обставин.
 • Організатор Акції не несе відповідальність за неможливість взяти участь у акції  Учасником Акції по будь-яким причинам, які не залежать від Організатора. При цьому такий учасник Акції позбавляється права на отримання від Організатора Акції будь-якої компенсації.
 1. Прикінцеві положення

Всі результати Акції є остаточними і оскарженню не підлягають.

У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не урегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог діючого законодавства України.

Рішення Організатора стосовно всіх питань, пов’язаних з проведенням Акції, вважаються остаточними і розповсюджуються на всіх її учасників. Організатор залишає за собою право змінювати умови, строки проведення Акції, порядок видачі виграшів, призупиняти чи скасовувати проведення Акції. Організатор не несе відповідальності за порушення Учасниками Акції прав третіх осіб. Організатор не несе відповідальності за зміну Умов Акції у випадку виникнення обставин непереборної сили, які не залежать від волі Організатора, але впливають на хід Акції. Участь в Акції означає угоду з усіма її умовами..

Дані правила можуть бути змінені/доповнені Організатором протягом всього Періоду проведення Акції, при цьому інформування відносно змін і доповнень буде здійснено шляхом розміщення на сайті forum-lviv.com. Такі зміни і доповнення вступають в силу з моменту опублікування, якщо інше не буде передбачено змінами/доповненнями діючих Правил.

Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими Умовами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Умов або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Умов вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції та отримання виграшів, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора та/або інших осіб будь-якої компенсації.