Офіційні правила участі у рекламній Акції ТЦ «FORUM LVIV»
під умовною назвою «Щасливі Понеділки»

(надалі – Акція)

1. Організатор Акції
Замовником, Організатором та Виконавцем Акції є ПрАТ «Мульті Весте Україна 3» (далі – «Організатор»). Місцезнаходження Організатора і адреса для кореспонденції: 01030 м. Київ, вул. Богдана Хмельницького 19-21, 13-ий поверх.
Мета проведення Акції – в рамках популяризації торгового центру Forum Lviv для збільшення кількості
покупців та стимулювання продажів в торгових точках
2. Тривалість та територія (місце) проведення Акції
2.1. Акція проводиться у ТЦ Forum Lviv за адресою: м. Львів, вул. Під Дубом 7Б (далі – «Місце проведення Акції»).
2.2. Акція починається 24 липня 2017 року о 10:00 та закінчується 31 грудня 2017 року о 22:00, та проходить виключно по понеділкам з 10:00 до 22:00 протягом визначеного терміну (далі – «Період проведення Акції»)
2.3. Акція складається з наступних етапів:
Етап 1 – відвідувачі ТЦ Forum Lviv здійснюють покупку на суму від 500 грн одним чеком або сукупністю декількох чеків (максимум два чеки) в Період проведення акції виключно по понеділкам в усіх магазинах торгового центру, окрім Візового Центру. На одну позначку може бути наданий один чек з супермаркету Сільпо Етап 2 – в період з 10:00 24 липня 2017 року по 22:00 31 грудня 2017 року на інформаційному пункті ТЦ Forum Lviv, 1й поверх, відвідувачі показують чек/чеки, на зворотньому боці яких проставляється штамп про участь у Акції, заповнюють анкету та стають участниками Акції шляхом отримання Картки Учасника Акції.
Eтап 3 – на отриману Картку Учасника Акції відвідувачі збирають бали у вигляді спеціальних позначок та обмінюють їх на Призи Акції.
2.4. Більш детальну інформацію про Акцію можна знайти на офіційному сайті ТЦ Forum Lviv http://forum-lviv.com/, за телефоном гарячої лінії: +38 (032) 295 69 96, у соціальній мережі Facebook (www.facebook.com/forumlviv) та у працівника інформаційного пункту ТЦ Forum Lviv.
3. Продукція, що бере участь в Акції
3.1. В Акції беруть участь товари усіх орендарів ТЦ Forum Lviv (надалі – Акційні Товари) за виключенням візового центру
4. Учасники Акції та вимоги до Учасника Акції
4.1. В Акції можуть брати участь дієздатні громадяни України, яким на момент початкупроведення Акції вже виповнилось 18 років. Учасники, яким виповнилося 14 років, але не досягли 18 років (особи з неповною дієздатністю) та обмежено дієздатні особи мають право брати участь в Акції лише з дозволу батьків або законних піклувальників.
Не визнаються Учасниками Акції та не можуть брати участь в ній власники та працівники Організатора та Замовника або представники орендарів (в тому числі, але не обмежуючись: власники брендів й обслуговуючий персонал магазинів ТЦ), власники та співробітники рекламних агентств, клінінгових, охоронних та інших організацій, причетних до проведення Акції та обслуговування ТЦ, а також безпосередні члени їх родин. Під безпосередніми членами родин розуміються дружина або чоловік, діти, батьки, рідні брати чи сестри, дідусі та бабусі, онуки, інші утриманці або опікуни та особи, які мають пряме відношення до власників та працівників Організатора Акції, Постачальника Акції, Виконавця Акції, орендарів ТРЦ.
УВАГА! Юридичні особи не можуть брати участь в акції.
5. Порядок участі в акції
5.1. Для того, щоб стати Учасником Акції, необхідно вчинити такі дії:
1) Прийти до Торгового центру, придбати товар/послугу на суму від 500 грн. (Обов’язкова покупка), отримати відповідний касовий або товарний, належним чином оформлений чек на суму 500 грн. або декілька чеків максимум два чеки (далі по тексту – «Чек»), на якому мають бути чітко вказані місце (адреса) здійснення покупки, дата та сума покупки.
Увага! До участі в Акції приймаються лише Чеки з чіткими даними на суму для Обов’язкової покупки. Покупка повинна бути здійснена в період 24 липня 2017 року по 31 грудня 2017 року – виключно по понеділкам з 10:00 до 22:00 виключно в Торговому центрі Forum Lviv. Чеки візового центру не дають права на участь в Акції. На одну анкету може бути не більше одного чеку з супермаркету Сільпо.
5.2. Підійти з Чеком до реєстраційної стійки, що розташована на інформаційному пункті Торгового центру, пред’явити Чек зареєструвати його, заповнивши анкету Учасника, та отримати реєстраційну картку Учасника (Надалі – Картка Учасник). Після цього Учасник має право приймати участь в Акції.
5.3. Для отримання Картки Учасника, покупець має зареєструвати чек, заповнивши анкету, що містить особисту інформацію Учасника Акції та детальну інформацію про покупку.
5.4. 1 (один) чек або сукупність максимум двох чеків на покупку Акційного Товару на суму від 500 грн. дає право на отримання 1 (однієї) Картки учасника, що надає можливість збору балів у вигляді спеціальних позначок та, за умови дотримання Правил Акції, отримання гарантованих призів Акції.
5.5. Якщо вартість чеків є більшою ніж 500 грн. Учасник Акції має право зареєструвати чек, заповнити анкети та отримати бали у вигляді позначок у Картці Учасника у кількості, яка є кратною 500 грн. За розрахунковим документом (фіскальним чеком на суму від 500 грн. за 1 (одну) штуку) Учасники Акції має право реєстрації у кількості, кратній мінімальній сумі покупки, але не більше 5 за одним чи декількома чеками. Максимальна кількість балів у
вигляді спеціальних позначок у Картці Учасника – 10 (десять).
5.6. Механіка отримання призів Учасниками Акції:
5.6.1. Якщо Учасник Акції збирає 4 (чотири) бали, Учасник гарантовано отримує будь-яку каву на вибір в подарунок від WOG-cafe
5.6.2. Якщо Учасник Акції збирає 6 (шість) балів, Учасник гарантовано отримує комбо-набір в подарунок від WOG-cafe – будь-яку каву і будь-який хот-дог в подарунок
5.6.3. Якщо Учасник Акції збирає 8 (вісім) балів, Учасник гарантовано отримує 10 літрів палива в подарунок
5.6.4. Якщо Учасник Акції збирає 10 (десять) балів, Учасник гарантовано отримує 15 літрів палива в подарунок
5.7. Отримання призів Акції відбувається шляхом обміну картки із зібраними балами у вигляді
спеціальних позначок на картку лояльності Прайд, на яку нарахувується відповідний до
кількості зібраних балів приз.

УВАГА! Реєстрація припиняється о 22:00 31 грудня 2017 року.

5.8. До участі в Акції допускаються лише фіскальні чеки учасника з датою та часом, які відповідають періоду проведення Акції (в період 24 липня 2017 року по 31 грудня 2017 року – виключно по понеділкам, та заповнені згідно п. 5.3 та з урахуванням розділу 5.
5.9. Учасники Акції повинні зберігати оригінали розрахункових документів (фіскальних чеків) на придбану продукцію, для підтвердження здійснення покупки.
5.10. Право участі в Акції має лише фізична особа, яка зареєстрована як Учасник Акції в порядку, визначеному Умовами Акції. Підтвердженням реєстрації фізичної особи в якості Учасника Акції є спеціальна належним чином заповнена реєстраційна Анкета Учасника Акції (надалі – Анкета учасника), що знаходиться у Організатора.
5.11. Беручи участь у Акції, Учасник Акції не вносить ніякої плати, пов’язаної з участю у Акції. Фонд Заохочень Акції та Головний подарунок не формується з внесків Учасників Акції. Замовник/Організатор Акції не отримують винагороду від Учасників Акції за їх участь в Акції. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.
5.12. Передача прав Учасника Акції іншим особам не допускається. Будь-яке порушення з боку Учасника Акції даних Правил та Умов Акції, є підставою для позбавлення його права участі в Акції.
5.13. Організатор Акції залишає за собою виключне право відмовити у реєстрації як Учасника Акції будь-якій особі, Чек якої викликає сумніви щодо його достовірності чи здійснення покупки в магазинах Торгового центру, а так само, якщо у представника Організатора будуть достатні підстави вважати, що фізична особа не може брати участь у Акції (не
відповідає умовам, передбаченим п. 3.1.цих Правил та Умов Акції).
5.14. Зареєструватися Учасником Акції можна протягом Періоду проведення Акції під час роботи Торгового центру. Реєстрація Учасників Акції припиняється 31 грудня 2017 року о 22:00.
5.15. Картку/Картки необхідно зберігати протягом всього Періоду проведення Акції.
У випадку втрати Картки або її псування, інформація, що була зібрана в ній, та сама Картка не відновлюються. Картка не може бути передана іншій особі.
Увага! Підтвердженням реєстрації фізичної особи як Учасника Акції є заповнена Анкета учасника, що знаходиться у Організатора, та наявність у цієї особи Картки з відповідними Чеками.
5.16. Учасники Акції під час участі у Акції зобов’язуються:
1) дотримуватися вимог даних Правил та Умов Акції та норм чинного законодавства
України;
2) надавати повні, коректні та достовірні відомості, вказані у даних Правилах та Умовах
Акції;
3) свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;
4) не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі Учасника у Акції.
5.17. З моменту прийняття умов даних Правил та Умов Акції, шляхом заповнення та підписання Учасником Акції Анкети учасника, згода з умовами даних Правил та Умов Акції та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Акції у відповідності до вимог законодавства України.
5.18. Учасник Акції, що не погоджується з умовами даних Правил та Умов Акції та/або відмовився від надання згоди на обробку його персональних даних втрачає право на подальшу учать у Акції.
5.19. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних, наданих для участі у Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, є порушенням Правил та Умов Акції та позбавляє такого Учасника Акції права на подальшу участь у Акції та звільняє Замовника/Організатора Акції від будь – яких зобов’язань перед таким Учасником Акції.
5.20. У випадку порушення Учасником Акції обов’язків, вказаних у даних Правилах та Умовах Акції, що спричинило настання у Організатора та\або Замовника Акції збитків, Учасник Акції зобов’язаний відшкодувати такі збитки у повному обсязі.
5.21. Учасники Акції діють особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасники Акції беруть на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов’язаних з можливою участю в Акції та отриманням Головного подарунка.
6. Застереження
6.1. Організатор не несе жодної відповідальності за достовірність наданої Учасником Акції інформації та залишає за собою виключне право на відмову будь-якій особі, що надала про себе недостовірну інформацію, на участь у Акції.
6.2. Заповнюючи Анкету учасника фізичні особи погоджуються, що отримана Організатором від Учасників Акції, які заповнювали Анкету учасника, інформація не вважається конфіденційною і може використовуватися Організатором на власний розсуд з урахуванням положень чинного законодавства України щодо обігу такої інформації.
6.3. Готівкова та/або будь-яка інша компенсація Призів Акції не видається. Заміна призів будь-
яким іншим благом не допускається. Призи обміну та поверненню не підлягають.
7. Права та обов’язки Організатора
7.1. Організатор залишає за собою право змінити дати проведення Акції. Інформацію про змінену дату проведення Акції можна буде дізнатися на сайті Організатора.
7.2. Організатор Акції не несе відповідальність за неможливість отримання Учасником Акції по будь-яким причинам, які не залежать від Організатора, у т.ч. з причини зазначення Учасником Акції неправильних/або неповних даних тощо, які необхідні для прийняття участі в Акції. При цьому такий учасник Акції позбавляється права на отримання від Організатора Акції будь-якої компенсації.
7.3. Організатор Акції не несе відповідальності відносно майбутнього використання Призів Акції та за неможливість скористатись ними з будь-яких причин.
8. Заключні положення
8.1. У разі виникнення будь-яких спорів стосовно тлумачення умов проведення Акції офіційним визнається тлумачення Організатора Акції, яке є остаточним і обов’язковим для всіх осіб/Учасників Акції та не підлягає оскарженню. Рішення Організатора з усіх питань, пов’язаних із проведенням Акції, вважаються остаточними, такими, що не підлягають оскарженню й поширюються на всіх Учасників Акції.
8.2. Організатор Акції може визнати недійсними будь – яку реєстрацію, а також заборонити подальшу участь в даній Акції будь-якій особі, яка підроблює або отримує вигоду з підробки процесу реєстрації або інших етапів Акції, або ж діє, порушуючи дані Правила та Умови Акції, діє деструктивним чином або здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути пов’язана із даним Акцією.
8.3. Замовник/Організатор не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Замовника/Організатора обставини.
8.4. Замовник/Організатор не несуть відповідальності за неможливість отримання Призів Акції Учасником Акції з будь-яких причин, що не залежать від Організатора. При цьому такий Учасник не має права на отримання від Організатора будь-якої компенсації.
8.5. Замовник/Організатор не несуть будь якої відповідальності: щодо подальшого використання Призів Акції Учасниками Акції після їх отримання, жодних гарантійних зобов’язань щодо якості товарів/послуг, що надані третіми особами, а також за можливі наслідки їх використання.
8.6. Замовник не вступає у будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на отримання Призів Акції. Замовник не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках стосовно проведення цієї Акції.
8.7. Отримання Призів Акції передбачено тільки Учасниками Акції та не може розглядатися як грошове зобов’язання.
8.8. Згідно з вимогами ст. 634 ЦК України про договори приєднання, а саме, щодо змоги укладання такого договору шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники погоджуються з цими Правилами та Умовами Акції та зобов’язуються їх виконувати.
8.9. Ці Правила є попереднім договором, і у випадку відмови від виконання цих Правил та Умов Акції, Переможці втрачають право на отримання Призів Акції.
8.10. Всі результати Акції є остаточними і оскарженню не підлягають.
8.11. Рішення Організатора стосовно всіх питань, пов’язаних з проведенням Акції, вважаються остаточними і розповсюджуються на всіх її учасників. Організатор залишає за собою право змінювати умови, строки проведення Акції, порядок видачі виграшів, призупиняти чи скасовувати проведення Акції. Організатор не несе відповідальності за порушення Учасниками Акції прав третіх осіб. Організатор не несе відповідальності за зміну Умов Акції у випадку виникнення обставин непереборної сили, які не залежать від волі Організатора, але впливають на хід Акції. Участь в Акції означає угоду з усіма її умовами.
8.12. Дані правила можуть бути змінені/доповнені Організатором протягом всього Періоду проведення Акції, при цьому інформування відносно змін і доповнень буде здійснено шляхом розміщення на сайті forum-lviv.com. Такі зміни і доповнення вступають в силу з моменту опублікування, якщо інше не буде передбачено змінами/доповненнями діючих
Офіційних умов.
8.13. Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими Умовами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Умов або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Умов вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції та отримання виграшів, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора та/або інших осіб будь-якої компенсації.
9. Інші Умови.
9.1. Беручи участь в Акції, Учасник/Переможець Акції, зокрема, підтверджують свою згоду з
наступним:
Кожен Учасник Акції тим самим надає свою згоду на обробку та безкоштовне використання наданих Учасником Акції персональних даних, а саме: ім’я, прізвище, по батькові, номер телефону, адресу електронної пошти, а також інші дані, що надаються Учасником Акції для участі в Акції (далі – «Персональні дані») (Обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя – НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ) Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, або іншої інформації про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру якщо проставлені відмітки в відповідних клітинках Анкети Учасника), без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних» Організатор Акції, в порядку визначеному Законом України «Про захист персональних даних» має право здійснювати обробку та використання персональних даних (паспортні дані, ідентифікаційний код та інше) Учасників/Переможців Акції будь-яким незабороненим діючим законодавством України способом в тому числі, але не обмежуючись з метою виконання вимог законодавства України, щодо реклами, податків, та в сфері бухгалтерського обліку.
9.2 Кожен Учасник Акції погоджується з тим, що надані ним Персональні дані використовуються Організатором Акції виключно з метою проведення Акції. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції підтверджує, що з моменту початку його участі в Акції він належним чином повідомлений про мету збору його Персональних даних, з правами, передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», ознайомлений.
Обробка персональних даних може здійснюватися Організатором Акції самостійно або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.
Організатор Акції не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних, розміщених Учасником, від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як Організатор Акції не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника акції з розміщення таких персональних даних.