Офіційні правила участі у рекламній Акції  ТЦ «FORUM LVIV»

під умовною назвою «Купуй в ТЦ Forum Lviv – отримуй подарунки!»

(надаліАкція)

1. Організатор Акції
Організатором Акції є ПрАТ «Мульті Весте Україна 3» (далі – «Організатор»). Місцезнаходження Організатора і адреса для кореспонденції: 01030 м. Київ, вул. Богдана Хмельницького 19-21, 13-ий поверх.
Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «АРТ ОФ МАЙС»,тел. +38 044 3693330 Місцезнаходження Виконавця: 01033, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, оф. 22
2. Мета проведення Акції – в рамках популяризації торгового центру Forum Lviv для збільшення кількості покупців в торгових точках .
3. Тривалість та територія (місце) проведення Акції
Акція триває в період з 28 жовтня по 31 жовтня 2017 року (далі – «Періодпроведення Акції») і складається з наступних етапів:
Етап 1 – відвідувачі ТЦ Forum Lviv здійснюють покупку на сумму від 700 грн в період з 28жовтня по 31 жовтня 2017 року в усіх магазинах торгового центру, окрім Візового Центру.
Етап 2 – 28-29 жовтня в головному атріумі, 30-31 жовтня на інфопункті ТЦ Forum Lviv, 1й поверх, відвідувачі показують чек на суму від 700 грн (по одному чеку) або на 700 грн. за сукупністю чеків, кожен з яких не може бути меншим ніж на 100 грн. виключно в ТЦ Forum Lviv в період проведення Акції, що підтверджується наявністю розрахункового документу (фіскальних або товарних, належно оформлених чеків) та отримують картку учасника розіграшу та позначку у картці учасника розіграшу.
Етап 3 – в період проведення акції відвідувачі повинні зібрати 3 позначки на картці учасника, кожна з яких ставиться при покупці на сумму від 500 грн, але не більше 3 (трьох) позначок на 1 чек.
Етап 4 – вручення подарунків – 28-29 жовтня в головному атріумі, 30-31 жовтня на інфопункті ТЦ Forum Lviv, 1й поверх, в період з 12:00 до 20:00 – для перших 315 учасників.
Акція проводиться у ТЦ Forum Lviv за адресою: м. Львів, вул. Під Дубом 7Б (далі – «Місце проведення Акції»).
4. Учасники Акції
В Акції можуть брати участь дієздатні громадяни України, яким на момент початку проведення Акції вже виповнилось 18 років. Учасники, яким виповнилося 14 років, але не досягли 18 років (особи з неповною дієздатністю) та обмежено дієздатніособи мають право брати участь в Акції лише з дозволу батьків або законнихпіклувальників.
УВАГА! Не визнаються Учасниками Акції та не можуть брати участь в ній власникита працівники Організатора та Замовника або представники орендарів (в тому числі, але не обмежуючись: власники брендів й обслуговуючий персонал магазинів ТЦ), власники та співробітники рекламних агентств, клінінгових, охоронних та іншихорганізацій, причетних до проведення Акції та обслуговування ТЦ, а такожбезпосередні члени їх родин.
5. Учасники Акції під час участі у Акції зобов’язуються:
дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність участі такого Учасника у Акції.
6. Умови участі у Акції
Для того щоб взяти участь у акції, особі, що відповідає вимогам розділу 4 цих Правил, необхідно:
В Період проведення акції прийти на Місце проведення акції;
Здійснити покупку у ТЦ Форум Львів на сумму від 700 грн по 1 (одному) чеку в усіх магазинах торгового центру окрім Візового Центру або на 500 грн. за сукупністю чеків, кожен з яких не може бути меншим ніж на 100 грн. виключно в ТЦ Forum Lviv в період проведення Акції, що підтверджується наявністю розрахункового документу (фіскальних або товарних, належно оформлених чеків)
На інформаційному пункті пред’явити чек представнику Організатора, отримати анкету учасника Акції для реєстрації в Акції, повністю заповнити Анкету та надати її представнику Організатора Акції. Надати письмовий дозвіл на використання своїхданих (ПІБ, емейл, контактний телефон);
УВАГА! Реєстрація припиняється  31 жовтня 2017 року о 20.00
28-31 жовтня 2017 року прийти на Місце проведення акції;
Отримати подарунок в порядку живої черги.
Перші 315 учасників отримають подарунки від ТЦ Forum Lviv
Організатор та Акції не несе відповідальність за те, що не всі з бажаючих осібзможуть взяти участь у акції.
7. Визначення переможця, вручення подарунків та порядок їх отримання
28-31 жовтня 2017 року в період з 12:00 до 20:00 перші 315 учасників отримаютьподарунки від Організатора Акції.
Партнерами Акції є: орендарі ТЦ Форум Львів. Подарунками акції можуть бути товари та послуги партнерів та Організатора Акції.
Надана послуга поверненню чи обміну не підлягає. Виплата грошового еквіваленту не допускається.
З моменту надання послуги Організатор Акції не несе відповідальність за випадковезнищення чи пошкодження.
У зв’язку з тим, що вартість одного подарунку не перевищуватиме 609 грн, податок на доходи фізичних осіб та військовий збір на вартість подарунку не нараховуються та не сплачуються відповідно до ст. пп. 165.1.39 ПКУ.
Якщо Одержувач подарунку з певних причин, не залежних від Організатора, не маєможливості одержати подарунок, такий Одержувач не має права на отримання будь-якої компенсації від Організатора.
8. Інформування учасників Акції
Детальна інформація про Акцію, офіційні Правила Акції публікуються на сайтіwww.forum-lviv.com, також підтримка Учасників надається за телефоном +380443693330
Телефонні переговори операторів Гарячої лінії Акції з Учасником Акції можутьреєструватися засобами технічної фіксації. Учасник своєю участю в Акції надаєсвою безумовну згоду на таку фіксацію.
9. Права та обов’язки Організатора
Організатор Акції не несе відповідальність у випадку настання таких форс-мажорнихобставин, як стихійні лиха, пожежі, паводки, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєвих змін у чинному законодавстві, яке діє на території проведення Акції, інші непідвласні контролю з боку Організатора Акцій обставин.
Організатор Акції не несе відповідальність за неможливість взяти участь у акції Учасником Акції по будь-яким причинам, які не залежать від Організатора. При цьомутакий учасник Акції позбавляється права на отримання від Організатора Акції будь-якоїкомпенсації.
10. Прикінцеві положення
Всі результати Акції є остаточними і оскарженню не підлягають.
У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і/абопитань, не урегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається ОрганізаторомАкції відповідно до вимог діючого законодавства України.
Рішення Організатора стосовно всіх питань, пов’язаних з проведенням Акції, вважаютьсяостаточними і розповсюджуються на всіх її учасників. Організатор залишає за собою право змінювати умови, строки проведення Акції, порядок видачі виграшів, призупиняти чискасовувати проведення Акції. Організатор не несе відповідальності за порушенняУчасниками Акції прав третіх осіб. Організатор не несе відповідальності за зміну Умов Акції у випадку виникнення обставин непереборної сили, які не залежать від воліОрганізатора, але впливають на хід Акції. Участь в Акції означає угоду з усіма її умовами..
Дані правила можуть бути змінені/доповнені Організатором протягом всього Періодупроведення Акції, при цьому інформування відносно змін і доповнень буде здійсненошляхом розміщення на сайті forum-lviv.com. Такі зміни і доповнення вступають в силу з моменту опублікування, якщо інше не буде передбачено змінами/доповненнями діючихПравил.
Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими Умовами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акціїцих Умов або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Умов  вважаєтьсявідмовою Учасника Акції від участі в Акції та отримання виграшів, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора та/або інших осіб будь-якої компенсації.